"Dobra fotografia nie jest tylko reprodukcją przedmiotu lub grupy przedmiotów – jest interpretacją natury, reprodukcją wrażeń fotografa, którą pragnie przekazać innym." - Lewis Hine

otwieraj w int.Explorer

Żywkowo

Żywkowo

55 views

J.Drużno

J.Drużno

56 views

koncert

koncert

57 views