"Dobra fotografia nie jest tylko reprodukcją przedmiotu lub grupy przedmiotów – jest interpretacją natury, reprodukcją wrażeń fotografa, którą pragnie przekazać innym." - Lewis Hine
filmy

filmy

2 photos

otwieraj w int.Explorer

 wschodni[lewy] brzeg Biebrzy

wschodni[lewy] brzeg Biebrzy

32 photos in 2 sub-albums

 zachodni[prawy] brzeg Biebrzy

zachodni[prawy] brzeg Biebrzy

39 photos in 3 sub-albums